Šunų mylėtojai tiesiogiai į Lietuvos kinologų draugiją įstoti negali – jie stoja ir tampa savo miesto, regiono, tam tikros šunų veislės mylėtojų klubo nariais (žr. klubų sąrašą).

Šie klubai, kaip juridiniai asmenys, įeina į Lietuvos kinologų draugijos (FCI narės) sudėtį.

Stojant į šunų mylėtojų klubą nebūtina turėti veislinį šunį ir su juo aktyviai dalyvauti šunų parodose ar varžybose. Priimami visi gyvūnų mylėtojai, kas domisi šunimis ir rūpinasi jų gerove, kas ieško bendraminčių, įdomios veiklos su šunimis.

Pagrindiniai reikalavimai stojant į šunų mylėtojų klubą:

• Lietuvos kinologų draugijos klubo nariu gali tapti ne jaunesni kaip 16 metų Lietuvos Respublikos piliečiai.

• Stojantis į klubą asmuo būtinai turi susipažinti su pasirinktojo klubo veiklą reglamentuojančiais dokumentais (įstatais ir kt. dokumentais), kurių ateityje jis turi laikytis. Taip pat būtinai turi susipažinti su LKD narių Etikos kodeksu ir jo laikytis.

• Parašyti klubo prezidiumui/valdybai prašymą (prašymo anketas bei kt. dokumentus klubai skelbia savo tinklapiuose).

• Pervesti į klubo sąskaitą atitinkamo dydžio stojamąjį ir metinį nario mokestį (mokesčio dydį nustato klubas); kasmet mokėti nario mokesčius, dalyvauti ataskaitiniuose susirinkimuose, klubo veikloje.