Kaip rūpinamasi veisiamų šunų gerove?

Šunų gerovės standartus numato LKD Šunų veisimo nuostatai bei jų priedai, kuriuose akcentuojama privalomieji sveikatos tyrimai, veisiamų šunų amžius bei kiti reikalavimai.

Šunų veisimo nuostatai, kuriais privalo vadovautis kiekvienas LKD šunų veisėjas, yra parengti remiantis Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) statuto ir šunų veisimo taisyklių, Lietuvos kinologų draugijos įstatų, Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos reikalavimais. 
Vienas reikalavimų – kergiamų kalių ir šunų amžius (išsamiau – LKD Šunų veisimo nuostatų priedas). Pirmo šuniavimosi metu kalė negali būti vyresnė nei 7 metų. Kitą kartą kalytę galima poruoti ne anksčiau nei praėjus 8 mėnesiams po šuniavimosi. 
Šunų veisėjas parduoti šuniukus gali ne anksčiau nei šiems sueis 2 mėnesiai. Šuniukai turi būti sveiki, paženklinti poodine mikroschema, neturėti vidaus bei išorės parazitų.
Nuo pirmųjų gyvenimo dienų šunų veislyne mažyliams turi būti užtikrinta tinkama socializacija, mityba, veterinarinė bei kasdienė priežiūra. 
Šuns gyvenamojoje aplinkoje turi būti pakankamai dienos šviesos ir gryno oro, sausoje ir patogioje vietoje gyvūnas turi turėti atitinkantį jo dydį guolį. Jis turi būti maitinamas kokybišku, jo amžių ir veislę atitinkančiu ėdalu. Gyvenantis uždaroje patalpoje šuo turi būti reguliariai išvedamas pasivaikščioti, išleidžiamas pabėgioti į pakankamai didelį aptvarą ne rečiau kaip du kartus per dieną; gyvenantis voljere šuo taip pat turi būti išvedamas pasivaikščioti, o aptvaro dydis turi būti pakankamas šuniui judėti. 
Veisiamų šunų parodų ekspertų įvertinimai taip pat svarbu, bet tai jau kito strp. tema.

LKD Šunų veisimo nuostatai
LKD Šunų veisimo nuostatų priedai