Lietuvos kinologų draugija (LKD) buvo įkurta 1992 metais. Draugija nuo 2005 metų yra Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) tikroji narė. Draugijos tikslas – vienyti šalies kinologus, skatinti veisti gerus veislinius šunis ir tinkamai atstovauti mūsų šalies kinologų interesams pasaulyje. Draugijos veikla grindžiama LKD ir FCI Įstatais, kitais norminiais dokumentais bei Lietuvos Respublikos įstatymais. Lietuvos kinologų draugijos vizija – šunis mylinti, gyvūnų gerove besirūpinanti, atsakinga visuomenė. Misija – formuoti kinologinę kultūrą Lietuvoje.

LKD yra vienintelė oficiali organizacija, atstovaujanti Lietuvos kinologams Tarptautinėje kinologų federacijoje (FCI), įtakingiausioje pasaulio kinologų organizacijoje, kurią sudaro 87 nariai (po vieną šalies kinologų organizaciją).

Lietuvos kinologų draugija vienija 47 Lietuvos šunų mylėtojų klubus – regioninius visų veislių klubus, specializuotus veislių klubus, Jaunųjų vedlių klubą, Šunų dresūros ir sporto klubą, Kaniterapijos asociaciją.

Dar 17 šunų mylėtojų klubų bendradarbiauja su LKD sutarčių pagrindu.

LKD veda Lietuvos šunų veislių knygą ir išduoda kilmės dokumentus Lietuvoje gimstantiems veisliniams šuniukams. Šunų veislių knygoje įregistruota 230 šunų veislių.

Nuo 1993 metų visi Lietuvoje gimę šuniukai buvo identifikuojami tatuiruote, nuo 2011 metų – integriniu grandynu. Identifikacijos numeris visuomet nurodomas šuns kilmės dokumentuose.

Lietuvos kinologų draugijos išduoti šunų kilmės dokumentai pripažįstami kitose FCI šalyse (narėse).

Per metus vidutiniškai įregistruojama 1 600 šunų vadų, išduodama 7 – 7 400 šunų kilmės dokumentų.

Draugija ir jos nariai rengia nacionalines ir tarptautines šunų parodas, medžioklinių šunų lauko bandymus, dresūros ir sporto varžybas, seminarus.