Aktuali informacija parduodantiems ir reklamuojantiems gyvūnus augintinius

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad nuo š. m. gegužės 1 d. įsigalios Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, 26.141 papunktis, kuris nustato, kad pardavėjas, prieš parduodamas gyvūnus vartotojui, privalo nurodyti VMVT direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams), paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį, gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių, gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

Todėl asmenys (gyvūnų veisėjai, prekiautojai gyvūnais, gyvūnų globėjai), kurie ketina skelbti informaciją apie siūlomus parduoti gyvūnus, savo skelbime turi nurodyti šią informaciją:

 

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį.

• LR Žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams).

• Paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį.

• Gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių.

• Gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

VMVT atkreipia dėmesį, kad ši informacija yra reikalinga pirkėjams, norintiems įsigyti gyvūną augintinį ar ūkinį gyvūną.

Už pirkėjų klaidinimą arba reikiamos informacijos apie siūlomą parduoti gyvūną nesuteikimą gali būti taikoma administracinė atsakomybė, todėl VMVT prašo visus gyvūnų veisėjus, prekiautojus, globėjus vykdyti Vyriausybės nustatytą tvarką.

VMVT vykdo ir ateityje vykdys skelbimų, kuriuose skelbiama informacija apie siūlomus parduoti / pirkti gyvūnus, stebėseną, esant poreikiui, atliks ir kitas su prekybos kontrole susijusias priemones (slapto pirkėjo procedūrą, patikrą vietoje, tyrimą arba kreipsis į skelbimus administruojantį subjektą dėl nekorektiško skelbimo panaikinimo).

Nutarimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. 697 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Inesos Klimavičienės nuotr.