Atsakingas veisimas

Genetiniai šunų tyrimai: kodėl to reikia?

Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) šalys narės, o tarp jų ir Lietuvos kinologų draugija (LKD), atlieka veisiamų šunų genetinius tėvystės nustatymo, arba DNR, tyrimus. Šie tyrimai LKD iniciatyva mūsų šalyje pradėti nuo 2018 m. sausio 1 d. 
Norėdamas atlikti DNR tyrimus, šuns savininkas pateikia veterinarijos gydytojui, kuris ims mėginį, šuns kilmės dokumento originalą arba kopiją.

Jei kilmės dokumento originale gyvūno identifikacijos numeris įrašytas/įklijuotas vėliau, nei dokumento spausdinimo metu, jis turi būti patvirtintas veterinarijos gydytojo arba LKD klubo atsakingo asmens parašu, nurodant patvirtinusio asmens vardą ir pavardę bei datą.
Jei kalytė bus kergiama su užsienyje gyvenančiu patinu, jo genetinio profilio tyrimas nėra būtinas, tačiau pageidautinas. Tokiu atveju DNR mėginį atlieka tos šalies licencijuotas veterinarijos gydytojas ir kartu su lydraščiu pristato į patvirtintą laboratoriją.
Jeigu genetinio profilio tyrimas šuniui jau atliktas iki įsigaliojant šiai tvarkai, šio tyrimo rezultato protokolas turi būti atsiųstas Lietuvos kinologų draugijai.
Jeigu tyrimas šuniui atliktas laboratorijoje, kuri nėra įtraukta į laboratorijų sąrašą, dėl šio tyrimo pripažinimo sprendžia LKD, gavusi raštišką šuns savininko prašymą ir genetinio profilio tyrimo protokolą (siųsti el. paštu lkd.dnr@gmail.com).
Lietuvoje arba užsienyje atliktas genetinio profilio tyrimas gali būti nepripažintas, jeigu DNR mėginio paėmimo fakto ir šuns identifikavimo savo parašu ir antspaudu nepatvirtino licencijuotas veterinarijos gydytojas.
Veterinarijos gydyklos, kur imami mėginiai DNR tyrimams (sąrašas atnaujintas 2019 m. birželio mėn.).
Laboratorijos, kur atliekami DNR tyrimai.

X