10 gr. Kurtai

Saliukis

Susipažinkite su vienais gražiausių ir paslaptingiausių kurtų – saliukiais... Senovės arabų sakmė liudija: kai Alachas sukūrė žmogų, po kiek laiko sugrįžo pasižiūrėti, kaip jam sekasi.
– Ar viskas gerai? – paklausė žmogaus.
– Taip, Viešpatie, – šis atsakė. – Išskyrus tai, kad man nesiseka medžioti ir prasimaitinti.
Alachas susimąstė ir tarė:
–  Duosiu tau vienintelę dovaną, kuri padės medžioti ir prasimaitinti. Bus tavo bendrakeleivis, palydovas ir gimininga siela. Niekas kitas nebus tau toks ištikimas ir atsidavęs. Bet tu privalai rūpintis juo ir elgtis kaip su sau lygiu, nes tai pats gražiausias mano kūrinys.

X