Atsakingas veisimas

LKD šunų veislynas: statuso suteikimo tvarka

Kaip Lietuvos kinologų draugijos šunų veisėjai gali patvirtinti šunų veislyno statusą?
1.    Šunų veislyne turi gimti tos veislės, kuriai tvirtinamas veislyno statusas, trečioji šuniukų karta.
2.    Tos veislės, kuriai tvirtinamas statusas, šunys veislyne turi būti veisiami ne mažiau kaip penkerius metus.
3.    Per paskutinius trejus metus veislyne neturi būti užfiksuota veisimo nuostatų pažeidimų (bet kurios veisiamos šunų veislės).

4.    Veisėjas turi būti išklausęs LKD parengtą veisėjo kursų programą – mažiausiai keturis Lietuvos kinologų draugijos Mokymo centro organizuotus seminarus:
4.1    tris šunų sveikatingumo (sveikatos) seminarus ir vieną LKD dokumentų tvarkymo seminarą, arba...
4.2    du šunų sveikatingumo (sveikatos) seminarus; vieną, atitinkantį veislės, kuriai pageidaujama gauti LKD veislyno statusą, specifiką, bei vieną LKD dokumentų tvarkymo seminarą.
5.    Turi būti užpildyta speciali forma LKD veislyno statusui gauti.
LKD veislyno statuso tvirtinimui tarpininkauja klubas, kuriam priklauso veisėjas.
Visi reikalingi dokumentai turi būti pateikti klubo atstovui. Klubo atstovas užsakymą pateikia LKD biurui.
Apie statuso patvirtinimą veisėją informuoja atsakingas šunų mylėtojų klubo atstovas.
Informacija apie seminarus bei registracija į seminarus – tik išankstinė. Po kiekvieno seminaro išduodamas sertifikatas apie išklausytą kursą.
Seminarus galima pasirinkti savo nuožiūra iš siūlomo sąrašo, pateikiamo LKD svetainėse www.kinologija.lt arba www.mesirsunys.lt.
Įskaitomi ir anksčiau lankyti seminarai, jeigu seminaro tema atitinka reikalavimus.
Norėdamas įforminti šunų veislyno statusą, LKD šunų veisėjas turi pateikti minėtų seminarų sertifikatus arba pažymą apie dalyvavimą seminaruose.
Veislyno statuso suteikimo tvarka patvirtinta LKD konferencijoje 2012 m. lapkričio 24 d.

X