Atsakingas veisimas

Šunų ženklinimas integriniu grandynu – LKD šunims tai privaloma!

Visi LKD klubų narių šunys yra ženklinami integriniu grandynu (poodinė mikroschema). Kaip tai atliekama? 

Šunų mylėtojų klubas, kuriam priklauso veisėjas, pateikia veisėjui arba veterinarijos gydytojui, kuris ženklins šuniukus, šuniukų vados dokumentus. Šių dokumentų  pagrindu veterinarijos gydytojas ženklina ir išrašo šuniukams identifikavimo pažymas.

Veisėjas šuniukų vadą į klubą apžiūrai pristato kartu su identifikavimo pažymomis.
Šių pažymų pagrindu klubo atstovas padaro atitinkamas atžymas apie šuniuko identifikaciją kiekvieno šuniuko kilmės dokumentuose.
Identifikavimo pažymas (arba sužymėtų kilmės dokumentų kopijas) klubas turi pateikti LKD sekretoriatui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vados apžiūros datos.
Šuniukai ženklinami ne anksčiau kaip 6 sav. ir ne vėliau kaip 4 mėn. amžiaus. Veisėjas pats pasirenka, kurioje gydykloje ženklinti savo šuniukų vadą.

Visuotinis šuniukų ženklinimas pradėtas vadovaujantis LKD Šunų veisimo nuostatų 15.2. punktu (įsigaliojo 2009 05 01). Šuniukai, gimę po 2011 01 01, būtinai turi būti ženklinami poodiniu integriniu grandynu (mikroschema). Tatuiruotė gali likti tik papildoma šuniuko žymėjimo priemone.

X