DUK

Galimybes, kaip tapti šunų dresuotoju, numato LKD dresuotojų kolegijos reglamento (patvirtinta 2019 03 16) III skyrius.
LKD dresuotoju gali tapti: 
• kiekvienas LKD klubo narys, ne jaunesnis nei 18 metų ir pateikęs prašymą, kinologinės veiklos aprašymą bei LKD dresuotojo ar teisėjo rekomendaciją;
• išklausęs pradinius LKD dresuotojų kursus (pradinės žinios apie šunis, anatomija, fiziologija, šuniuko auginimas, šuns priežiūra ir pagrindinės ligos bei traumos) ir teigiamai išlaikęs egzaminus; 
• išlaikęs dresuotės praktinį egzaminą (bazinės dresūros įgūdžių demonstravimas 5–8 šunų su vedliais grupėje).
• Kiekvienam išlaikiusiam kvalifikacinį dresuotojo egzaminą skiriamas dviejų metų bandomasis laikotarpis, kurio metu kiekvienas kandidatas į dresuotojus turi pateikti kalendorinių metų gale savo kinologinės veiklos metinę ataskaitą. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui kolegijos biuro sprendimu gali būti suteikiama LKD dresuotojo kvalifikacija ir tada tampama Kolegijos nariu, galinčiu dalyvauti Kolegijos susirinkimuose ir turinčiu balsavimo teisę. 
• LKD dresuotojų egzaminai organizuojami esant būtinybei, gavus ne mažiau kaip 4 asmenų, norinčių jais tapti, prašymus ir kinologinės veiklos aprašymus. 

Informacija: LKD Darbinių šunų teisėjų ir dresuotojų kolegija, https://www.facebook.com/groups/1375342526064823 

Kolegijos pirmininkė Livija Zizevskė, lkdkolegija@gmail.com.


LKD darbinių šunų teisėjų ir dresuotojų kolegijos reglamentas.

X