DUK

Reikalavimai šunų veisėjams, norintiems tvirtinti LKD šunų veislyno statusą:
1.    Veislyne turi gimti tos veislės, kuriai tvirtinamas veislyno statusas, trečioji šuniukų karta.
2.    Tos veislės, kuriai tvirtinamas statusas, šunys veislyne turi būti veisiami ne mažiau kaip penkerius metus.
3.    Per paskutinius trejus metus veislyne neturi būti užfiksuota veisimo nuostatų pažeidimų (bet kurios veisiamos šunų veislės).
4.    Veisėjas turi būti išklausęs LKD parengtą veisėjo kursų programą – mažiausiai keturis Lietuvos kinologų draugijos Mokymo centro organizuotus seminarus:
4.1    tris šunų sveikatingumo (sveikatos) seminarus ir vieną LKD dokumentų tvarkymo seminarą, arba…
4.2    du šunų sveikatingumo (sveikatos) seminarus; vieną, atitinkantį veislės, kuriai pageidaujama gauti LKD veislyno statusą, specifiką, bei vieną LKD dokumentų tvarkymo seminarą.
5.    Turi būti užpildyta speciali forma LKD veislyno statusui gauti.

LKD veislyno statuso tvirtinimui tarpininkauja klubas, kuriame yra registruotas šunų veisėjas.
Visi reikalingi dokumentai turi būti pateikti klubo atstovui. Klubo atstovas užsakymą pateikia Lietuvos kinologų draugijos biurui.
Apie statuso patvirtinimą veisėją informuoja atsakingas šunų mylėtojų klubo atstovas.

Informacija apie seminarus bei registracija į seminarus – tik išankstinė, vykdoma el. paštu.

Po kiekvieno seminaro išduodamas pažymėjimas apie išklausytą kursą.

Seminarus galima pasirinkti savo nuožiūra, jie skelbiami www.kinologija.lt

Įskaitomi ir anksčiau lankyti seminarai, jeigu seminaro tema atitinka reikalavimus.

Pretendentas turi pateikti seminarų sertifikatus.

Sprendimą patvirtino LKD konferencija, 2012 11 24 (LKD klubų vadovai priėmė sprendimą pakoreguoti LKD šunų veisimo nuostatus).
Informacija apie tai, kas gali organizuoti veisėjų mokymus.
 

X