Naujienos

Lietuvos kinologų draugijos 2021 m. TOP šunų rinkimai (atn. 2021 12 15)

Kviečiame šunų veisėjus ir augintojus dalyvauti Lietuvos TOP šunų rinkimuose! Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos kinologų draugijos Taryba 2020 m. vasario 19 d. patvirtino naują Lietuvos TOP šunų (TOP šuo, TOP jaunas šuo, TOP veteranas) rinkimo tvarką.
Lietuvos TOP šuns konkursą sudaro trys kategorijos: TOP šuo, TOP jaunas šuo ir TOP veteranas. 
TOP šuns kategorijoje įskaitomi balai, surinkti šuniui dalyvaujant parodose bet kurioje klasėje. TOP jauno šuns ir TOP veterano konkursuose įskaitomi balai, surinkti šuniui dalyvaujant parodose jaunimo ir veteranų klasėse.

Skaičiuojami parodų, įvykusių nuo 2021 m. sausio 01 d. iki 2022 m. sausio 01 d., rezultatai (atsižvelgta į gruodžio mėn. pabaigoje Budapešte vyksiantį Europos čempionatą) .
Pretendentas gali pateikti ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) šunų parodų rezultatų.
Skiriama po vieną balą už kiekvieną toje parodoje nugalėtą šunį. Balai skaičiuojami tik už didžiausią pasiekimą toje parodoje, tarpiniai balai nesumuojami. Parodos rangas įtakos neturi. Šunų - čempionų diplomai neskaičiuojami.

Skaičiavimo pavyzdžiai:

Klasėje buvo 10 šunų, pretendentas gavo įvertinimą puikiai ir 1 vietą – jam skiriama 10 balų; puikiai ir 2 vietą – 9 balai.
Vertinant šuns veislę buvo 10 patinų pereinamojoje, atvirojoje, darbinėje ir čempionų klasėse, pretendentas gavo CACIB arba nugalėtojo titulą (kitose šalyse gali būti geriausio patino arba panašus titulas) – jam skiriama 10 balų. Jeigu gavo rezervinį CACIB – 9 balai.
Pretendentas užėmė pirmąją vietą grupėje; grupėje iš viso buvo 500 šunų – jam skiriama 500 balų; užėmė 2 vietą – 499 balai.
Pretendentas užėmė pirmąją vietą jaunimo konkurse; parodoje iš viso buvo 300 šunų jaunimo klasėje – jam skiriama 300 balų; užėmė 2 vietą – 299 balai.
Pretendentas užėmė pirmąją vietą BIS konkurse; parodoje iš viso buvo 2000 šunų – jam skiriama 2000 balų; užėmė 2 vietą – 1999 balai.

Pasiekimų lentelių ir patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka 

•    LKD klubams turi būti pateikti atitinkami parodų katalogai ir spausdintos pasiekimų lentelės bei rezultatus patvirtinančių dokumentų kopijos. 
•    LKD klubai turi saugoti šunų pasiekimus patvirtinančius dokumentus iki 2022 m. sausio 20 d.
•    Iki 2021 m. gruodžio 20 d. imtinai klubai turi atsiųsti į LKD ofisą dalyvavimo 2021 m. TOP šuns konkurse PIRMINES paraiškas – preliminarias šunų pasiekimų lenteles su paskaičiuotais balais.

•    Galutinės paraiškos, atsižvelgiant į 2021 m. Europos čempionatą, priimamos iki 2022 m. sausio 07 d. imtinai.
•    Jei šunų pasiekimų lentelėse, kurios preliminariai buvo pateiktos iki gruodžio 20 d., bus pakeitimų, iki 2022 m. sausio 07 d. imtinai klubai turi atsiųsti galutines šunų pasiekimų lenteles.  Po 2022 m. sausio 07 d. patikslinimai ir paraiškos nepriimamos.
•    Apeliacijos dėl rezultatų gali būti teikiamos iki 2022 m. sausio 16 d. (imtinai). 
•    Jei bus pateikta apeliacija, klubas turės pristatyti visus rezultatus patvirtinančius dokumentus.
•    Paraiškas ir lenteles klubų atstovai turi siųsti elektroniniu paštu lkd.ofisas@gmail.com.

Paraiška dalyvauti 2021 m. TOP šuns rinkimuose.

Pastaba: visą informaciją jums gali suteikti klubo, kuriame esate registruoti, vadovas arba kitas ats. asmuo.

X