DUK

Šunų mylėtojai tiesiogiai į LKD nestoja, o pasirinktinai stoja ir tampa savo miesto, regiono, tam tikros šunų veislės (specializuotą) mylėtojų klubą (žr. klubų sąrašą). Šie klubai, kaip juridiniai asmenys, įeina į Lietuvos kinologų draugiją.
Stojant į šunų mylėtojų klubą nebūtina turėti veislinį šunį ir su juo aktyviai dalyvauti šunų parodose ar varžybose. Priimami visi, kas domisi šunimis ir rūpinasi jų gerove, kas ieško bendraminčių, įdomios veiklos su šunimis.

Pagrindiniai reikalavimai stojant į šunų mylėtojų klubą:

• Lietuvos kinologų draugijos klubo nariu gali tapti ne jaunesni kaip 16 metų Lietuvos Respublikos piliečiai.

• Būtina susipažinti su pasirinktojo klubo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kurių ateityje reikės laikytis.

• Parašyti klubo prezidiumui/valdybai prašymą (prašymo anketas bei kt. dokumentus klubai skelbia savo tinklapiuose).

• Pervesti į klubo sąskaitą atitinkamo dydžio stojamąjį ir metinį nario mokestį (mokesčio dydį nustato klubas).
 

X